Kainuun digituki

Kainuun Digituki Live-TV tallenteet

Kainuun Nuotta ry kehittää digituki -palvelua yhteistyössä Kainuun digitukihankkeen ja sen osatoimijoiden kanssa. Hanketta toteutetaan valtionvarainministeriön myöntämällä tuella 1.10.2020 asti. Toiminnan tavoitteena on saada selville Kainuun alueen digituen tarpeen ja tarjonnan kohtaanto sekä selvittää, onko Kainuussa digitukea antavia toimijoita tai digitukea antavia henkilöitä, jotka jatkossa voisivat antaa digitukea sen eri muodoissa etänä. Samalla selvitetään, millaisia tarpeita nähdään etätuen järjestämisessä ylipäätään ja millaista valmennusta etätuen antajat tarvitsevat.

Edellä mainitun lisäksi Kainuun Nuotta ry kartoittaa ja kokoaa verkostoksi digitukihenkilö -toiminnasta kiinnostuneet henkilöt, kyläyhdistykset ja järjestöt. Digituen muotoja ovat etätuki ja esimerkiksi naapuriapuna annettava lähituki. Digituen tarpeita voivat olla mm. sähköisten julkisten palveluiden käytön opastaminen, Internetin, videoneuvottelusovellusten tai sähköpostin käytön opastaminen tai muut laitteistojen, kuten älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen ja oheislaitteiden käyttöön liittyvät opastamiset.

Kainuun kylä- ja asukasyhdistysten kattojärjestönä Kainuun Nuotta ry tulee tekemään kartoitus ja selvitystyötä etenkin edellä mainittujen yhdistysten parissa niin Kajaanissa kuin Kainuun maaseutualueilla. Lisäksi kartoitetaan muut Kainuun alueella digitukea jo antavat tai digituen antamisesta kiinnostuneet järjestöt ja yhdistykset sekä yksityiset henkilöt.

Kainuun Nuotta ry järjestää kesän ja syksyn aikana Live-TV lähetyksiä ja webinaareja, joissa arvioidaan digitukeen liittyviä osa-alueita, kuten digituen saatavuutta ja tarvetta. Tilaisuudet ovat avoimia sekä digituen tarjoajille että sen tarvitsijoille ja osallistumalla voi jokainen tuoda oman mielipiteensä esille, eli nyt on hyvä tilaisuus vaikuttaa tulevaan digituen sisältöön. Live-TV lähetyksistä ja webinaareista tiedotetaan näillä sivuilla lähempänä toteutusajankohtaa.

Jos kiinnostuit digitukiverkoston toiminnasta ja haluat tulevaisuudessa tarjota digituki -palvelua joko yhdistyksenä, järjestönä tai yksityisenä henkilönä, täytä alla olevasta painikkeesta avautuva lomake ja täytä pyydetyt tiedot. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian ja voimme keskustella tarkemmin kiinnostuksestasi toimia digitukiverkostossa.

Digituki webinaarien tallenteet

Digituen eettinen ohjeistus

Digituen järjestäjän käsikirja

Digituki - Tietoa ja tukea digituen järjestäjille ja antajille

Kansalaisneuvonta - Neuvoja sekä opastusta julkisten palvelujen käyttäjille

Kalenteri